دوره رایگان شفای زندگی، سال جدید، زندگی جدید

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

دوره عالی شفای زندگی برای افرادی مناسب هست که میخواهند با شروع سال جدید زندگی خود را متحول کنند، قدرتمندتر شوند، بر بیماری های جسمی خود غلبه کنند، روش کنترل ذهن را یاد بگیرند و ارزشهای زندگی خود را شناسایی کرده و یک زندگی ارزشمند که لیاقت آنها را دارد برای خود خلق کنند.

اگر تمایل دارید در مورد پذیرش، کمی بدانید، این مقاله را مطالعه کنید.

جلسات